Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralerna vidtar också förberedande åtgärder inför coronaviruset. Ämbetsverken följer noga med hur situationen utvecklar sig. Umgänge undviks i mån av möjlighet och därför avstår vi tills vidare från att ordna större kund- och intressentgruppsevenemang. Arbetsmöten kan hållas, men också de hålls virtuellt via elektroniska kanaler. Nu är vi alltså tvungna att ställa in evenemang, men vi informerar separat om dem i olika kommunikationskanaler. Du kommer väl ihåg att du kan använda våra e-tjänster för att sköta dina ärenden.

Du kommer väl ihåg att du kan använda våra e-tjänster för att sköta dina ärenden. Läs mer om våra e-tjänster:

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa

Följ oss i social media:

Facebook: Pohjanmaan ELY-keskus / NTM-centralen i Österbotten @pohjanmaanely
Twitter: Pohjanmaan ELY-keskus / NTM-centralen i Österbotten @pohjanmaanely

Instagram: Pohjanmaan ELY-keskus #pohjanmaanely
LinkedIn: Pohjanmaan ELY-keskus, ELY Centre Ostrobothnia