Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Förslag till fiskeriområden på remiss

Enligt lagen om fiske som trädde i kraft vid ingången av 2016 delas vattenområdena in i fiskeriområden, oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser.  Ett fiskeriområde utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område och när det bestäms ska hänsyn tas till möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt och vandringsfiskens livscykel.

I Finland finns tio av NTM-centralerna tillsatta regionala fiskerisamarbetsgrupper som har utarbetat ett förslag till indelning i fiskeriområden. Företrädare för de nuvarande fiskeområdena och en stor grupp fiskeriaktörer och företrädare för intressegrupper har varit med och utarbetat förslaget. För remissbehandlingen finns förslaget offentligt framlagt samtidigt i hela landet.

Fiskeriområdena inleder sin verksamhet vid ingången av år 2019.

Utlåtanden och påminnelser ska lämnas in senast fredagen 31.3.2017 före kl. 16.15.

  • Kungörelser> Välj området på övre högra kant av sidan

 

Läs mera:


Regional information