Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NMT-centralen har delat ut nationella projektbidrag för miljöfostran

Tretton regionalt och nationellt betydelsefulla projekt inom miljöfostran och miljöupplysning kan starta på olika håll i landet med hjälp av bidrag som delats ut av Mellersta Finlands NMT-central. Rekordstora bidrag som hör till miljöministeriets förvaltningsområde delades ut, cirka 300 000 euro. Behovet är stort då totalt 61 projekt ansökte om bidrag till ett värde av cirka 1,6 miljoner euro.

Bidragen riktades i år i synnerhet till projekt som främjar naturens mångfald och projekt som främjar ett aktivt klimatmedborgarskap. På så sätt strävar man efter att främja lösandet av de svåra frågorna om hållbar utveckling; dessa teman är de viktigaste utmaningarna även i bland annat den nyligen publicerade landrapporten för Finland Agenda 2030.

– Hållbar utveckling innebär en enorm inlärningsprocess. Miljöfostran har en stor betydelse för detta. Genom miljöfostran strävar man efter ett gott förhållande till naturen, levnadssätt enligt hållbar utveckling och ett aktivt och resultatcentrerat förhållande till situationen i världen, säger Tanja Tuulinen, expert i miljöfostran i Mellersta Finlands NMT-central – Hanteringen av de miljöhot vi står inför kräver ett mångsidigt kunnande av en miljöfostrare. Sådant kunnande finns i Finland och det märks i de mångsidiga projektförslag av hög standard som vi har mottagit.

Det fanns gott om projektförslag bland ansökningarna som uppfyllde de allmänna bedömningskriterierna. De projekt som beviljats bidrag ansågs synnerligen väl motsvara befintliga behov och de ansågs ha potential att påverka på bred front.

I klimatförändringsrelaterade projekt riktade till unga ingår som starka drag, förutom vardagliga valmöjligheter, även aspekten om gemensam påverkan. Det har konstaterats vara ett viktigt element inom klimatfostran och svarar bra på att stödja aktivt klimatmedborgarskap vilket betonas i ansökningsförfarandet denna gång. Denna gång finansierades även två projekt som i huvudsak är riktade till vuxna.

Konstens metoder används i några av de finansierade projekten. De stora miljöutmaningarna väcker många olika frågor och känslor som konsten kan hjälp till att bearbeta. I projekten ingår ett mångsidigt samarbete även med andra sektorer.

Bidrag beviljas även till tre projekt där fokus huvudsakligen ligger på utveckling av metodernas eller miljöfostringsaktörernas gemensamma strukturer och gemensamma kompetens.  Då dessa lyckas förbättrar miljöfostrans påverkan i en omfattande utsträckning.

Med stöd av NMT-förordningen sköter Mellersta Finlands NMT-central nationella samordnings- och expertuppgifter för miljöfostran. I uppgiften ingår nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning. Bidragen är behovsprövade statsunderstöd som hör till miljöministeriets förvaltningsområde och kan nästa gång sökas hösten 2020.

Mer information