Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

De produktifierade experttjänsterna upphör 30.9.2013

De produktifierade experttjänsterna, som är avsedda för att utveckla företagsverksamheten, utgår ur serviceurvalet, eftersom ramavtalen med de experter som producerar tjänsterna går ut 30.9.2013.

EcoStart-programmet samt utbildningarna för nyckelpersoner finns i serviceurvalet fram till utgången av 2013.

De produktifierade experttjänsterna kommer att ersättas med tjänster för utveckling av företagsverksamheten, vilka blivit lagstadgade. Dessa utvecklingstjänster tas i bruk gradvis under 2014.

Ytterligare upplysningar: konsultative tjänstemannen Anna-Liisa Heikkinen, ANM tfn 050 396 0223


Regional information