Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

De projekt som nu beviljas bidrag behandlar bland annat frågor som rör konsumtionssamhället, främjar barns och ungdomars deltagande i övervakningen av miljöns tillstånd, stöder utvecklingen av naturförhållanden för alla åldrar, ger råd om inrättande och underhåll av en mångfaldig trädgård, främjar människors rekreation i naturen och användningen av naturprodukter, organiserar platser för deltagande i restaureringsverksamhet och stöder utvecklingen av färdigheter för påverkande.

Projektbidragen för miljöfostran och miljöupplysning är Miljöministeriets specialunderstöd som beror på omdöme. De kan sökas årligen under hösten, och bidrag beviljas om parlamentet anslår medel för ändamålet. I år ökade anslaget med cirka 30 000 euro från föregående års nivå. NTM-centralen i Mellersta Finland handlägger ansökningar från hela Finland som en del av sitt nationella specialiseringsuppdrag.

Läsa mer

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år (14.6.2021, sttinfo.fi)