Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

ELY-keskuksen näkyvimmät tienrakennuskohteet valtatie 9:llä ja 12:lla (Pirkanmaa)

Valtatie 9 parantaminen Oriveden ohituskaistan kohdalla sekä valtatie 12 siirto ja leventäminen Paasikiventiellä Tampereen raitiotien rakentamisen yhteydessä ovat ELY-keskuksen tämän vuoden merkittävimpiä ja samalla näkyvimpiä rakennuskohteita.  

Parantamistyöt Oriveden eritasoliittymässä ja Tampereelle johtavalla vajaan kahden kilometrin ohituskaistaosuudella ovat jo käynnistyneet valtatie 9:llä. ELY-keskuksen ja Oriveden kaupungin yhteisesti rahoittamassa parannushankkeessa nykyiselle, noin kilometrin pituiselle valtatie 9:n ohituskaistalle rakennetaan keskikaide. Lisäksi liikenteen kulkua sujuvoitetaan loiventamalla eritasoliittymän ramppien linjauksia. Valtatien ylittävän Paltanmäen ylikulkusillan vaiheittainen purku taas aiheuttaa työnaikaisia liikennejärjestelyitä ja nopeusrajoituksia. Puretun sillan paikalle rakennetaan uusi silta. Myös tievalaistus ja riista-aidat uusitaan.


Paltanmäen ylikulkusilta valtatie 9:llä.

Valtatie 12:lle lisäkaista ja siirto kohti Näsijärveä

Tampereen raitiotien rakentamistöiden yhteydessä valtatie 12:ta, eli Paasikiventietä siirretään noin 300 metrin matkalta kohti Näsijärveä, koska raitiotie ei sovi Rantatien viereen ilman Paasikiventien siirtoa. Paasikiventien länteen johtavaa ajorataa tullaan Raitiotieallianssin työalueella rakentamistöiden ja siirron yhteydessä myös levittämään nykyisestä kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi. Rakentamisen aikana Paasikiventiellä säilyy kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan, mutta työvaiheiden edetessä ajolinjoihin tulee muutoksia. Alueelle rakennetaan myös siltoja valtatien ylitse. Rakennustöistä vastaa Raitiotieallianssi. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa lisäkaistojen rakentamisen kustannuksista.

Näiden kahden kohteen lisäksi Tampereentielle (maantie 130) Lempäälään rakennetaan kiertoliittymiä ja Käenmäentielle Parkanoon jalankulku- ja pyöräilyväylää.