Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralens coronafinansiering intresserar österbottniska företag, beslutsfattandet har inletts (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Fr.o.m. tisdagen den 31 mars har företag kunnat ansöka om NTM-centralens finansiering för den exceptionella situation som coronaviruset har orsakat. Finansieringen är avsedd för småföretag som sysselsätter högst fem personer, företagaren eller företagarna medräknat.

Fram till kl. 12 på torsdagen har det inkommit 227 ansökningar i Österbotten och 132 ansökningar i Mellersta Österbotten. NTM-centralerna har berett sig på att behandla ansökningarna i snabb takt och arbetet görs vid alla 15 NTM-centraler. För Österbottens NTM-centrals område har det fattats sammanlagt 22 beslut. Alla beslut har gällt lägesanalyser. På Österbottens NTM-centrals område har stöd beviljats till ett belopp av 174 800 euro.

Läget per landskap

  Ansökningar Beslut beviljat
stödbelopp
Österbotten 227 15 120 800 €
Mellersta Österbotten 132 7 54 000 €
Sammanlagt 359 22 174 800 €

 

 

 

 

 

 

Mer finansiering till NTM-centralen i tilläggsbudgeten

I regeringens tilläggsbudget har NTM-centralens coronafinansiering höjts med 200 miljoner euro utöver den redan beviljade summan på 200 miljoner euro. Med tilläggsfinansieringen vill man säkerställa att resurserna räcker till. I hela Finland har NTM-centralernas coronafinansiering redan sökts av mer än 10 000 företag. Det har fattats 231 beslut och det beviljade stödbeloppet är 3 093 300 euro.

På grund av det stora antalet stödansökningar har NTM-centralernas sakkunniga berett sig på att arbeta intensivt med ansökningarna även under påsken. För behandlingen av stödansökningar har det också anvisats mer resurser. I regel behandlas ansökningarna i den ordning de inkommit. För att behandlingen av ansökan ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas företagarna att noga läsa ifyllnadsanvisningarna innan de fyller i ansökan.

- Våra sakkunniga är yrkeskunniga företagsanalytiker med lång erfarenhet och i detta läge prioriterar de behandlingen av stödansökningarna framför det övriga arbetet. Nöden är stor bland företagarna och vi har berett oss på att också arbeta övertid och på helger, berättar överdirektör Timo Saari vid NTM-centralen i Österbotten.

Ytterligare upplysningar:

NTM-centralen i Österbotten, överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501
NTM-centralen i Österbotten, livskraftschef Terhi Mäkinen, tfn 0295 028 595

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)