Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

ELY-keskuksen hankkeissa työllistettiin nuoria ja tuettiin pk-yritysten toimintaa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskuksessa käynnistyi vuoden 2011 alussa kaksi oman tuotannon hanketta: Työllisyyden, ennakoinnin, nuorten, hankintojen ja osaamisen kehittäminen Etelä-Savossa (TENHO-hanke) ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma. Hankkeiden avulla on työllistetty nuoria ja tuettu pk-yritysten liiketoimintaosaamista, ympäristövastuullisuutta sekä työyhteisöjen toimivuutta. Hankkeissa on myös tuotettu ennakointitietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön sekä kehitetty yhteishankintaprosesseja esimerkiksi työvoimakoulutuksissa.

Hankkeet päättyvät viimeistään vuoden 2014 lopussa, osa jo tämän vuoden lopussa. Hankkeita rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeita on vetänyt projektipäällikkö Johanna Koponen yhdessä hankeassistentti Matti Paksun kanssa.

TENHO-hanke työllisti nuoria 

Hankkeen nuorten osiossa etsittiin nuorille uusia ratkaisumalleja työllisyyden hoitoon ja koulutukseen hakeutumiseen.  Nuorten työnhakija-asiakkaiden tukena toimivat projektin työvoimaohjaajat ja ostopalveluna hankitut työhönvalmentajat. Projektiin ohjautui yli 450 asiakasta, joista asiakkuuden päättyessä 31 % ohjautui työhön ja 21 % koulutukseen. Nuorten osio päättyy 31.12.2013. Nuorten osion työhönvalmennuksen mallintaminen, vaikuttavuusarviointi ja toiminnallinen loppuseminaari toteutetaan vuonna 2014.

TENHO on vahvasti mukana nuorisotakuun toteuttamisessa vuonna 2014. Ensi vuoden toimenpiteitä ovat esimerkiksi Nuori duuniin! -kampanja, Nuorten foorumi, Yrittäjän Päivä 5.9.2014 ja yrittäjyyden laaja-alainen edistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ennakointiosion tavoitteena on hankkia ja tuottaa ennakointitietoa, joka auttaa kohdentamaan varoja ja kehittämistoimia maakunnan menestyksen kannalta strategisesti oikeisiin kohteisiin. Ennakoinnin tuottama materiaali löytyy osoitteesta www.esavoennakoi.fi Ennakointiasiantuntijoina toimivat Hanna Kautiainen ja Anne Kokkonen 30.6.2014 asti. 

Hankintaosio kehitti ja selkeytti Etelä-Savon ELY-keskuksen ja TYO-yksikön ja TE-toimistojen hankintaprosesseja ja niiden joustavampia käytäntöjä. Hankittavia tuotteita olivat työvoima- ja yhteishankintakoulutukset, ryhmäpalvelu- ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Hankintaosio päättyi elokuussa 2013. Tällä hetkellä hankinnoista vastaa asiantuntija, osaamisen kehittäminen, Katriina Säisä ja yhteishankintakoulutuksista vastaa asiantuntija Sari Halonen TYO-yksikössä.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelmassa tuettiin yrityksiä

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma koostuu pk-yritysten kehittämispalveluista, EcoStartista, ympäristöneuvontapalvelusta sekä työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämisestä.

Pk-yrityksille suunnattujen kehittämispalveluiden painopisteenä on aloittavien yritysten ja jo toimivien pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen.  Kansainvälisyyttä ja vientiä vahvistettiin entisestään vuonna 2013 "Kansainvälistä kasvua Norjasta" -koulutuksella, jossa osallistujat ovat eteläsavolaisista pk-yrityksistä. Projektin asiantuntijana toimii Tiina Väärä 31.12.2014 asti.  

EcoStart -ympäristöjärjestelmä tarjosi keinoja pk-yritysten kustannustehokkuuden parantamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan. EcoStartteja on tehty yli sata vuodesta 2007 lähtien. EcoStartin vaikuttavuusarviointi valmistui keväällä 2013 ja yhteenvetona voidaan todeta, että yritykset kokivat järjestelmän hyödylliseksi. Eniten EcoStartteja tehtiin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Tuotteen sopimuskausi päättyy 31.12.2013.

Ympäristöneuvontapalvelu on pk-yrityksille, aloittaville yrityksille ja yritysneuvojille tarkoitettu valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka on osa Yritys-Suomi -verkkopalvelua. Yrityksille suunnattu neuvonta on ollut hyvin monipuolista ja jatkossa ympäristöneuvonnan yhteydenotot suunnataan Yritys-Suomi-puhelinpalveluun. Ympäristöneuvontapalvelu alkoi vuonna 2008 ja päättyy 31.12.2013.  

Työelämän laatu ja työn tuottavuus projektissa (TYLA) luotiin Etelä-Savoon työelämän kehittämisverkosto, jonka avulla juurrutetaan yrityksiin ja organisaatioihin innovatiivisia yhteistyötyökäytäntöjä. Yritysryhmän kehittämisvalmennus käynnistyi Pieksämäellä kesällä 2013, jossa keskeisenä lähtökohtana on yrittäjien keskinäinen ja ohjattu kehittämistyöskentely, vertaiskehittäminen. Lisäksi TYLA asiantuntija toimii TYKE-yhteyshenkilönä Tekesin TYKE-asiantuntijat ryhmässä ja hoitaa Etelä-Savon alueella TYKE-rahoitukseen liittyviä asioita. Työelämän laadun kehittämisen asiantuntijana toimii Maija Korhonen 31.12.2014 asti.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Koponen, puh. 0295 024 053, johanna.koponen(at)ely-keskus.fi


Regional information