Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralens experter arbetar hårt för att avveckla ansökningsköerna (Egentliga Finland)

Vid NTM-centralen i Egentliga Finland hade man fram till måndagen den 27 april kl. 9.00 fattat sammanlagt 300 räntefinansieringsbeslut för 4,352 miljoner euro fördelade på 240 lägesanalyser på 1 502 000 € och på 61 utvecklingsprojekt på 2 850 200 €. Ansökningarna kommer från flera olika branscher med fokus på parti- och detaljhandel samt inkvarterings- och näringsverksamhet. Över 6 000 finansieringsbeslut har redan fattats på riksnivå.

NTM-centralerna har under de senaste veckorna vidareutbildat sin personal för att fatta beslut om coronafinansiering. Arbetet fördelas nu mellan över 100 experter för att avveckla ansökningsköerna, och handläggningstakten är för närvarande cirka 500 beslut per dag. Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar är cirka 3 veckor. Handläggningstiderna i olika NTM-områden varierar mycket beroende på antalet ansökningar. Genom att öka på antalet experter har handläggningstakten förbättrats ytterligare. Ansökningar från företag i Egentliga Finland handläggs som en del av storregionen för NTM-centralerna i västra Finland. Finland är indelat i fyra områden och i alla dessa behandlas ansökningarna i den ordning de inkommit.

Antalet ansökningar och beslut kan följas på webbplatsen ntm-centralen.fi.  Även ansökningsprocessen har byggts upp så att det är så enkelt och snabbt som möjligt för företag att göra en ansökan. Om man upplever ett behov av hjälp med att göra upp ansökan är de kommunala företagsrådgivarna beredda att hjälpa företag i Egentliga Finland att fylla i ansökan.
Kontaktuppgifterna (på finska):

Syftet med finansieringen är att hjälpa livskraftiga företag att klara av coronakrisens utmaningar och samtidigt rädda arbetsplatser

Två typer av understöd används. Genom en lägesanalys kan företaget utreda och planeraföretagets verksamhet, nya affärsverksamheter samt organisering av produktionen och tjänsterna vid en marknads- och produktionsstörning som orsakas av coronaviruset. Utvecklingsåtgärderna kan gälla t.ex. nytt fokus i affärsverksamheten, utveckling av underleverantörsnätverket, ny organisering av produktionen, utveckling av produkter och tjänster samt stärkande av kompetensen.

En förutsättning för beviljandet är att företagets affärsverksamhet lider av coronavirussituationen, men att företaget strävar efter att utveckla sin verksamhet och stärka sin kompetens. Beviljandet av finansiering förutsätter också att företaget har förutsättningar för lönsam verksamhet. NTM-centralens finansiering är ett s.k. behovsprövat stöd, dvs. att förutsättningarna för stödet bedöms med iakttagande av gällande lagar och förordningar.

Vid beslutsfattandet utnyttjas omfattande gemensamma myndighetsregister som används för att utreda företagets ekonomiska uppgifter, betalningsstörningar, skatteskuldsuppgifter, överlappande stöd osv. I ansökan efterfrågas också bl.a. företagets omsättning och kommande års uppskattning. 

Ansökningssituationen i Egentliga Finland må 27.4.2020 kl. 9.00:

Positiva beslut i Egentliga Finland

Antal

Euro

Utvecklingsåtgärd

61

2 850 000

Lägesanalys

240

1 502 000

 

 

 

Antal ansökningar tot. Egentliga Finland

  1 765

 

Antalet ansökningar totalt i hela Finland

20 200

 


I Egentliga Finland har ansökningarna koncentrerats till följande branscher:

  1. Parti- och detaljhandel 363 st.
  2. Inkvarterings- och näringsverksamhet 211 st.
  3. Yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet 202 st.
  4. Transport och lagring 168 st.

NTM-centralernas stöd har riktats till små företag som sysselsätter en till fem personer och som lider av marknadsstörningar och produktionsstörningar orsakade av coronaviruspandemi.

Mer information:

Timo Metsä-Tokila, direktör
Ansvarsområdet Näringar,
NTM-centralen i Egentliga Finland
timo.metsa-tokila(a)ely-keskus.fi
Tel. 0295 022 615

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)