Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

ELY-keskukselta yritystukea Pohjois-Pohjanmaalle tammi-maaliskuussa yli 3 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi tammi-maaliskuussa Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta 25 yritykselle yhteensä 3 283 500 euroa.

Paras Biopharmaceuticals Finland Oy on hyödyntänyt proteiineihin liittyvää uusinta tieteellistä tietoa kehittääkseen läpimurtoteknologiaa osteoporoosin hoidossa käytettävien lääkeaineiden valmistusprosessiin. Tämän teknologian käyttö voi tuotantoprosessia tehostamalla mahdollistaa kyseisen lääkeaineen aiempaa edullisemman tuotannon Suomessa. Tätä ennen Paras Biopharmaceuticals joutuu tekemään prosessin mittakaavan kokeellista suurentamista, jonka edellyttämiin investointeihin ja kehittämiseen myönnettiin yrityksen kehittämisavusta 444 910 euroa.

Tosibox Oy:lle myönnettiin rahoitusta 428 400 euroa. Yritys tavoittelee tuoteportfolion laajentamisen avulla laitetarjontansa laajentamista uusille ja isompivolyymisille asiakassegementeille. Hankkeessa tehdään markkinatutkimusta ja kehitetään kaksi uutta tuotetta.

Oy Hollmen & Co:n tavoitteena on kehittää ja suunnitella sekä rakentaa täysautomaattinen, laserhitsausmenetelmää hyödyntävä tuotantosolu ilmajäähdytyselementeille. Tuloksena saadaan kokonaan uusi valmistusmenetelmä. Tukea hanke sai 300 000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää yritysrahoitusta myös Kainuuseen ja Lappiin. Kainuuseen rahoitusta myönnettiin 398 620 euroa ja Lappiin 2 528 200 euroa.

Lisätietoja:                                                                                                                                           
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi
Johtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727, petri.keranen(at)ely-keskus.fi


Regional information