Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

ELY-keskukselta lähes 11 miljoonaa euroa rahoitusta pirkanmaalaisille yrityksille vuonna 2018 (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus rahoittaa vuosittain pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeita. Vuonna 2018 rahoitusta myönnettiin yhteensä lähes 11 miljoonaa euroa yli 300 hankkeelle.

Rahoituksen määrä väheni noin kahdella miljoonalla vuoteen 2017 verrattuna.

Myönnetty rahoitus jakaantui

 • Yrityksen kehittämisavustukseen, yhteensä 2 555 430 euroa
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta yritysrahoitukseen 5 220 832 euroa
 • Työvoiman muuntokoulutukseen 543 139 euroa
 • Rekrytointikoulutukseen 1 865 645 euroa
 • Täsmäkoulutukseen 460 418 kansallisista varoista ja lisäksi 180 900 euroa, jossa on mukana Euroopan sosiaalirahaston varoja.

ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa on aina mukana myös yrityksen omaa rahaa.

Pirkanmaalla yritysten kehittämisavustusta suunnataan erityisesti aloittamisvaiheessa oleviin, kansainvälistä kasvua hakeviin sekä uusia kehittyviä aloja edustaviin pk-yrityksiin. Rahoituksen kohteena ovat perusliiketoiminnasta poikkeavat, merkittävät hankkeet. Lisäksi rahoituksessa painotetaan vähähiilisyyden tavoitteita tukevia hankkeita, kuten energia- ja materiaalitehokkuutta, bio- ja kiertotaloutta.

Maaseudun yritystuesta rahoitetaan aloittavia ja laajentavia yrityksiä toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voi hakea, vaikka ei harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle.

Rahoituksen saaneet yritykset ja myönnetty summa listattuna (pdf)

 

Lisätietoja antavat

 • Manner-Suomen maaseuturahaston yritystuista:
  maaseudun kehittämisen asiantuntija Katriina Ala-Orvola, puhelin 0295 036 084
   
 • Yrityksen kehittämisavustuksesta:
  Yritysasiantuntija Pirjo Isometsä, puhelin 0295 036 049
   
 • Työvoima-, rekrytointi- ja täsmäkoulutuksesta:
  Yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari, puhelin 0295 036 053

Regional information