Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyö -toimikunnat (ELVAR) ovat osa Huoltovarmuus-organisaatiota ja niiden tehtävänä on kehittää elinkeinoelämän varautumista alueilla ja maakunnissa, sekä varmistaa osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin alueellinen yhteistoiminta ja tiedonvaihto.

ELVAR-toimikuntien avulla alueellinen varautuminen kytkeytyy myös valtakunnallisesti hoidettavaan varautumiseen.

ELVAR-toimikuntien työn tavoitteena on:

  • luodaan puitteet alueen yhteiselle varautumisen kehittämiselle elinkeinoelämän näkökulmasta
  • toiminta tuo konkreettista hyötyä siihen osallistuville yrityksille
  • yhteistoiminta kehittyy ja yhdessä tekeminen parantaa kaikkien valmiuksia
  • havainnoidaan paremmin keskinäisriippuvuuksia ja yhteisiä riskejä
  • parhaita käytäntöjä jalkauttamalla yritykset säästävät aikaa ja rahaa
  • yhteiset toimialariippumattomat projektit auttavat kehittämään kaikkien osapuolten varautumista ja kykyä varmistaa yritysten kriittiset tehtävät mahdollisimman hyvin

Toimikunnat toimivat alueellisina suunnittelu- ja yhteistyöfoorumeina, joissa elinkeinoelämän alueellista varautumista yhteensovitetaan. Toimikunnat jakavat tietoa ja parhaita käytäntöjä eri toimijoiden kesken ja tuottavat maksuttomia palveluita ja valmiuksia, joilla kehitetään alueiden elinkeinoelämän varautumista ja jatkuvuuden hallintaa. Yhteistyössä arvioidaan tarpeita ja kehityskohteita ja vastataan niihin yhteisten projektien kautta.

Laaja-alaisissa, poikkihallinnollisissa toimikunnissa on osaamista mm. muista Huoltovarmuus-organisaation alueellisista toimijoista, sähkö- ja lämpö-, polttoaine-, elintarvike- ja talousvesijakelun, sosiaali- ja terveydenhuollon, rakentamisen sekä tieto- ja viestintäverkkojen yrityksistä. ELY-keskukset koordinoivat toimikuntien työtä, jossa on mukana myös aluehallintovirastojen, kauppakamarien, pelastuslaitosten ja puolustusvoimien edustajat.

ELVAR-toiminta jalkautetaan maakuntiin

Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta otti uuden organisaatiomallin käyttöön vuoden 2021 alusta. Nyt maakunnalliset ELVAR-työryhmät ovat järjestäytyneet.

 

Lisätietoja ELVAR-toiminnasta:

Varautumiskoordinaattori, Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunnan sihteeri Juha-Pekka Sievänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 296