Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

ELO-toiminta vaikuttavaa Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa vuosina 2013—2016 on toimittu vaikuttavasti elinikäisessä oppimisessa, ohjauksessa ja nuorisotakuussa (ELO-toiminta). Vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnissa on otettu huomioon panokset, tuotokset, vaikutukset ja vaikuttavuus. Näistä on valittu muutamat keskeiset sisällöt ja esitetty ne yksinkertaistaen kuvan ja tekstin muodossa.

Keskeisinä vaikutuksina ELO-toiminnassa vuosina 2013—2016 voi kuvata tiivistynyttä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, työtapojen uusiutumista, ohjausosaamisen jäntevöitymistä, nuorten osallisuutta, uusia hankkeita ja monimuotoista viestintää. Näistä on havaittu vaikuttavuutena esimerkiksi kynnyksettömät ja matalan kynnyksen nuorten Ohjaamo-tyyppiset palvelut kolmessa kaupungissa, nuorten kokemukset saada vaikuttaa asioihin ja viestinnän monimuotoisten menetelmien lisääntyminen ohjauksen verkostoissa. Panoksena on ollut esimerkiksi ELO-verkostojen työpanosta, ESR-hankkeiden EU:n ja valtion osuuksien 33 hanketta (8,3 milj. €) ja maaseuturahaston ja Leadereiden vastaavat 11 hanketta (0,5 milj. €).

Viime vuonna ELO-ryhmä uudisti maakunnalliset strategiset ELO-tavoitteet vuosiksi 2017—2022. Etelä-Savossa ovat toimineet strategiset tavoitteet vuosiksi 2014—2016 elinikäiseen oppimiseen, ohjaukseen ja nuorisotakuuseen. Vuosiksi 2017—2022 tavoitteet julkistetaan lopullisesti, kun sen arviointiosa esimerkkikuvauksineen on valmis keväällä 2017.

Nämä strategiset tavoitteet suuntaavat Etelä-Savon tulevaisuutta osana maakunnan muuta strategiaa ja toimeenpanoa. Kuvana ilmaisu yksinkertaistaa sanomaa ja samalla tekee strategian helpommaksi ymmärtää. Lyhyet mutta aktiiviset ilmaisut siitä, mitä teemme ja minkä hyväksi, antavat käsitystä toiminnasta ja aikaansaamisesta. Vuosien 2017—2022 strategisia tavoitteita päivitetään säännöllisesti ja mielellään otetaan palautteita, miten niitä voidaan vielä paremmin työstää ja ilmaista.

Uusi ELO-ryhmä nimitetään kevään 2017 aikana. Sen tehtävinä on esimerkiksi uudistaa elinikäisen oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun strategiaa, kehittää ja arvioida ELO-toimintaa, sopia ohjausjärjestelyistä ja avata uutta toimintaa yhdessä.

Linkkejä Etelä-Savossa:

Lisätietoja ja teksti:

Johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, 0295 024 220, tuija.toivakainen@ely-keskus.fi


Regional information