Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

​​​​​​​Piknik luonnossa

Elintarvikkeiden vientipolku opastaa yritystä viennin vaiheissa

Elintarvikkeiden vientipolku on julkisten vienninedistämisen ja kansainvälistymispalveluiden äärelle konkreettisesti ohjaava verkko-opas. Se auttaa yritystä löytämään oikeat Team Finland -palvelut oikeaan aikaan sekä hahmottamaan viennin prosesseja ja aikajännettä.

Oppaan avulla on helppo hahmottaa, mitä julkiset palvelut tarjoavat ja mitä eivät. Esimerkiksi että ELY-keskuksilta saa tukea kansainvälistymisen valmisteluvaiheen kehittämiseen ja rahoittamiseen. Vientipolkuoppaan myötä yritys löytää vaivattomasti ELY-keskusten Team Finland -koordinaattorit alkusparrausta varten.

”Visualisoidun polkumallin avulla yritys ymmärtää myös paremmin Team Finland -verkoston eri toimijoiden roolit polun eri vaiheissa”, sanoo Elintarvikkeiden vientipolku -oppaan koostanut Mikaela Vuorisalmi MTK:sta.

Viennin vaihe auttaa hahmottamaan sopivan palvelutarpeen

Jos elintarvikealan yritys päättää edetä polulla kohti vientiä, se jatkaa Food from Finland -ohjelmaan, joka auttaa esimerkiksi kohdemarkkinoiden ja jakelukanavien kartoituksessa. Riskienhallinnan ja vientikaupan rahoituksen kokonaisuuden puntaroinnissa yritysten on hyvä kääntyä Finnveran palveluiden puoleen.

”Polun visuaalinen esitystapa auttaa yritystä hahmottamaan niitä kohtia ja kysymyksiä, joita on käytävä läpi kohti menestyksekästä ulkomaankauppaa”, sanoo Food from Finland -ohjelman johtaja Esa Wrang.

Team Finlandin kansainvälisen verkoston eli kohdemaan toimijoiden rooli kasvaa, mitä pidemmälle polulla edetään. Verkosto ulkomailla tarjoaa tietoa ja neuvontaa yrityksen kohdemarkkinasta ja markkinan liiketoimintamahdollisuuksista. Team Finland -ulkomaanverkosto koostuu ulkoministeriön edustoista ja Business Finlandin globaalista verkostosta.

”Toivomme, että vientipolun vinkkien myötä yritykset hakeutuisivat globaalin verkostomme palvelujen pariin juuri oikeassa kansainvälistymisensä vaiheessa”, sanoo Business Finlandin Food-toimialatiimin vetäjä Global Opportunity Leader Lili Lehtovuori.

Ulkoministeriö puolestaan auttaa yrityksiä yhteyksien luomisessa, kaupan esteiden purkamisessa ja kauppapolitiikkaa koskevassa neuvonnassa.

MTK:n nettipalvelusta Team Finland -palvelupaketiksi

Elintarvikkeiden vientipolku on Team Finland -verkoston palveluja havainnollistava tietopaketti. Se sijaitsee Food from Finland -ohjelman sivuilla.  Elintarvikkeiden vientipolku on rakennettu alun perin MTK:n ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa RuoKasvu-hankkeessa, julkaistu vähitellen MTK:n nettisivuilla, ja nyt huhtikuusta 2021 alkaen palveluun pääsee käsiksi uudessa osoitteessa: www.foodfromfinland.fi
Kaaviokuva vientipolusta. Vaiheet 1-3:Mahdollistamisen vaihe. 1.Tahtotila ja tavoite 2. Perustoimintaedellytykset kunnossa.3.Resurssit kunnossa Vaiheet 4-6:strategisen suunnittelun vaihe. 4. Suunta. 5. Vientivaatimukset ja etuuskohtelu 6. Tuote, kohderyhmä ja jakelukanavat. Vaihe 7: Operatiivisen suunnittelun vaihe. Markkinaselvitys ja riskienhallinta.Vaiheet 8-10: Operatiivisen suunnittelun vaihe. 8.Markkinasuunnitelma ja toimenpiteet. 9. Asiakassuhteen luominen ja ylläpito. 10. Logistiikka.

Lisätietoa

Team Finland kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut. Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto tukee julkisrahoitteisilla palveluillaan yrityksiä kansainvälistymisessä, houkuttelee Suomeen investointeja ja rakentaa Suomi-kuvaa maailmalla.