Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Företagen i livsmedelsbranschen satsar på konkurrenskraft och internationalisering

Livsmedelsindustrin har betraktats som en konjunkturstabil bransch som förändras relativt långsamt. I och med den politiska osäkerheten och den ökande regleringen har affärsmiljöns förutsägbarhet dock minskat. Detta har inverkat negativt också på hemmamarknaden. Krisen i Ukraina har försämrat livsmedelsindustrins tillväxtmöjligheter och sanktionerna mot Ryssland har kvävt en betydande del av livsmedelsexporten.

Uppgifterna framgår av livsmedelsindustrins branschrapport som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst producerat och som publicerades den 19 november 2014.

Konkurrensen mellan livsmedelsföretag är hård. Den relativt långsamma marknadstillväxten, livsmedelsföretagens höga antal och den ökade produktionskapacitet som investeringarna medfört, gör konkurrensen allt hårdare. Den ökade importen av livsmedel och det större utbudet på och populariteten av handelns egna varumärken är ytterligare orsaker till att konkurrensen hårdnat.

Hösten 2014 startade aktörerna inom Team Finland, Livsmedelsindustriförbundet och finländska livsmedelsföretag ett gemensamt exportprogram Food from Finland, som stöder utvecklingen av livsmedelsexport. Trots svårigheterna betraktas livsmedelsbranschen i Finland som en tillväxtsektor som har framgång i den internationella konkurrensen och den kraftigt förändrade verksamhetsmiljön.

Läs mera:

 


Regional information