Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Elinikäinen ohjaus parantaa oppimistuloksia ja edistää siirtymiä työelämään (Pirkanmaa)

Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä oppimisesta on tullut yhä merkityksellisempää. Digitalisaatio, globalisaatio, väestönmuutos – kaikki jo yksinään isoja työelämää mullistavia muutoksia. Näistä selviytyäksemme tarvitsemme elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä.  

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus auttaa yksilöitä eri elämänvaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa 

Elinikäinen ohjaus parantaa oppimistuloksia ja edistää koulutusjärjestelmän, työmarkkinoiden, talouden sekä yhteiskunnan toimivuutta. Ohjauksella tuetaan nuoria, jotka etsivät omaa suuntaa tulevaisuuteen ja työelämään. Aikuinen tarvitsee ohjausta niin koulutukseen ja työuraan liittyvissä päätöksissä sekä elämänpolkujen hallinnassa. Ohjauksella voidaan vahvistaa myös sosiaalista yhdenvertaisuutta, esim. maahanmuuttajien integraatiota yhteiskuntaan. Voidaankin sanoa, että ohjaus on elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukijalka. 

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, yksityisillä palveluntuottajilla, järjestöissä ja vapaa-ajalla 

Ohjaus koulutussektorilla vahvistaa sitoutumista oppimiseen ja opiskeluun, selkeyttää opintopolkuja koulutuksessa ja työelämässä ja edistää urasuunnittelutaitojen oppimista ja syventämistä sekä työllistyvyyttä. Työ- ja elinkeinosektorilla ohjaus edistää siirtymiä työelämään, lisää työmarkkinoiden joustavuutta, tasapainottaa osaamisen kysyntää ja tarjontaa työmarkkinoilla ja vahvistaa kykyä toimia muutostilanteissa. 

Parasta ohjausta Pirkanmaalla, ELO-strategia kuvattuna puun muodossa.

Muuttuva työelämä ja osaamistarpeet haastavat myös ohjausta 

Tarvitaan ennakointia ja uudenlaista ohjausosaamista. Ohjaustoimijoiden välinen yhteistyö ja uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen on edellytys sille, että ohjauksella pystytään vastaamaan työelämän muutostarpeisiin. Kysymyksiä ja haasteita tulee tarkastella monialaisissa palveluverkostoissa. 

Käytännön työn tukena on ELY-keskuksen koordinoima laaja-alainen alueellinen ELO-yhteistyöryhmä 

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa alueensa elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä. ELO-yhteistyöryhmä on valmistellut vuoteen 2023 ulottuvan strategian Parasta ohjausta Pirkanmaalla. Strategian keskeisinä painopisteinä on yhteistyön tiivistäminen, ohjausosaamisen vahvistaminen, viestinnän kehittäminen ja ennakointi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä koulutustilaisuuksia ja verkostoitumistapahtumia, joiden tavoitteena on sekä ohjausosaamisen vahvistaminen että yhteistyön ja tiedonkulun edistäminen paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken.  

Lisätiedot 

Kirsi Rajahalme, Pirkanmaan ELY-keskus 
kirsi.rajahalme(at)ely-keskus.fi

Lue myös muut Osaaminen näkyviin -viikon juttumme:

Kokkeja, koneistajia ja hitsaajia - Maahan muuttaneiden taidot selville ja käyttöön kotoutumiskoulutuksessa

Oman osaamisen tunnistaminen antaa suuntaa muuttuvassa työelämässä

Kansainväliset osaajat palvelumuotoilijoina: Talent Traction -hankkeella osaamisen näyttöjä ja työelämäyhteyksiä