Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Elämä on peliä – uudenlaista oppimista ja työtä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Tulevaisuudessa nuoret oppivat digitaalisten pelien avulla. Digitalisoituvassa maailmassa on mahdollista oppia jopa peruskoulun ja tutkintojen sisällöt pelin keinoin. Oppimisessa ovat mukana opettajien lisäksi monialaiset työryppäät, joissa on yrityksiä, vanhempia, isovanhempia, järjestöjä ja monenikäisiä ihmisiä. Ainejakoisesta opetuksesta on luovuttu vuoteen 2035 mennessä. Ensi vuosikymmenellä nuoret käyvät 12-vuotisen peruskoulutuksen, joka takaa ammattitaitoa ja osaamista niin hyvin, että nuori pääsee heti töihin.

Digitaalisen kaupunkiseikkailun toisena päivänä Etelä-Savon ELY-keskus järjesti yhteistyökumppaneineen koulutuksen ja työn tulevaisuuskeskustelun. Siinä pohdittiin koulutuksen ja työn tulevaisuutta ja digitaalisuuden mahdollisuuksia elinikäisessä oppimisessa. Tulevaisuuskeskustelussa äänestettiin väittämistä, kommentoitiin ja pohdittiin, millaisen tulevaisuuden eteläsavolaiset voivat luoda. Äänestyksissä ja keskusteluissa oltiin yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa on varmasti useita vaihtoehtoja, joita emme nyt osaa vielä aavistaa, mutta keinot oppia, yrittää ja tehdä töitä muuttuvat. Eri mieltä oltiin siitä, missä tahdissa muutokset tulevat käytännöiksi ja millä menetelmillä.


Kuvitellen-yrityksestä Tiina Hoskarin tulkinta Elämä on peliä -tulevaisuuskeskustelusta 3.9. Digitaalisessa kaupunkiseikkailussa

Pelipedagogiikka on jo nyt monen avuksi esimerkiksi oppimisvaikeuksien voittamiseksi. Digitaaliset pelit yhtenä oppimisen menetelmänä yleistyvät nopeasti, mikä vaikuttaa myös tulevaisuuden työn muuttumiseen. Nuorten harrastuksista ja kaikesta epämuodollisesta, koulun seinien ulkopuolella opitusta tulee entistä tärkeämpää, kun ymmärretään tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin opittuja asioita.

Tulevaisuuskeskustelussa nuoret olivat mukana. Yhtenä panelistina oli Ronja Hänninen, Mikkelin kaupungin nuorisovaltuuston toinen varapuheenjohtaja, sekä useita Kalevankankaan ala- ja yläkoulun oppilaita videoitse. Osallistujina Digitaalisen kaupunkiseikkailun toisena päivänä oli myös lähes 20 nuorta. Tulevaisuuskeskustelu oli 3.9. päivän rasti, jossa kävi lähes 40 nuorta mukaan lukien kolme kaupunkiseikkailun kärkipelaajaa. Nuorten ääntä kuultiin tulevaisuuskeskustelun alussa, kun yli 10-henkinen Mikkelin poikateatteri esitti näytöksen koulusta, oppimisesta ja kiusaamisesta. Mikkelin kaupungin päätös kiusaamisen nollatoleranssista sai selkeän kannanoton myös poikateatterin esityksessä.

Digitaalisten pelien esimerkkejä oppimisessa, harrastamisessa ja työssä valottivat Heikki Koponen Otavan opistosta ja Jukka Selin Mikkelin ammattikorkeakoulusta, joka teki kolmen tunnin aikana esimerkkipelin, jota osallistujat pääsivät pelaamaan päivän lopuksi. Digitaalisella urheilukentällä heitetty nalle lensi suomalaisten keihäsmiesten kärkimittoihin! Tommi Kainulaisen tie yrittäjäksi Observis Oy:ssä on kulkenut monien oppimis- ja työtehtävien kautta ja Sami Kämpin OiOi Collective Oy:ssä epätyypillisiä polkuja kulkemalla. Mielenkiintoiseksi päivän anniksi saatiin myös esimerkki Tiina Hoskarista, Kuvitellen-yrityksestä, sillä hän pärjäsi koulussa luomalla itselleen oman tavan oppia, mistä tuli ammatti, jota ei kuitenkaan löydy vielä ammattiluetteloista eikä pankkien tiedostoista: graafinen fasilitoija.

Mikkelin ammattikorkeakoulusta yliopettaja Pekka Penttinen julkisti kaksi uutta raporttia Digitaalisen kaupunkiseikkailun toisena päivänä: Nuoret ja syrjäytyminen Itä-Suomessa ja Itä-Suomen nuorisopuntari. Penttinen korosti puheenvuorossaan sitä, että on tärkeää oppimisen kannalta luoda menetelmiä, joissa nuori pääsee lapsesta saakka säännölliseen ja sitoutuneeseen työskentelyyn ja myös työhön. Ennaltaehkäisevät menetelmät auttavat Itä-Suomen nuoria tehokkaimmin ja auttavat myös nuorisotakuun onnistumisessa.

Elämä on peliä tuli käytännöksi Digitaalisen kaupunkiseikkailun toisena päivänä. Päivän puheenjohtajistosta Ville Venäläinen Otavan opistosta kuvasi pelillisyyttä osana epämuodollista oppimista ja metataitoja. Miten käy Suomen sijoituksen, kun PISAssa mitataankin oppimisen metataitoja ainejakoisen mittauksen asemesta? Rehtori Vesa Raasumaa toisena puheenjohtajana antoi tilaa Kalevankankaan koulun oppilaille tulevaisuuskeskusteluun. Sami Kämppi OiOi:sta loi tilaisuuden digitaalisen työkalun äänestyksiin ja kommentointeihin.

Panelistit ja koko yleisö antoivat arvokkaat kommenttinsa nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen tulevaisuuden tekoon. Panelisteina olivat myös kansanedustaja Pauliina Viitamies, opinto-ohjaaja Hannu Huotelin Mikkelin kaupungista, hankesuunnittelija Maire Huopalainen SAMIsta, oppisopimuspäällikkö Pertti Karhunen Esedusta, koulutusjohtaja Anu Haapala MAMK:sta, puheenjohtaja Merja Auvinen Etelä-Savon kauppakamarista ja toimitusjohtaja Seppo Vartiainen Jeven Oy:stä. Tilaisuuden avasivat Merja Auvinen, puheenjohtaja Heikki Tynkkynen Etelä-Savon Yrittäjistä ja yksikön päällikkö Tea Raatikainen Etelä-Savon ELY-keskukesta.

Teksti  Tuija Toivakainen
Kuva Ville Pekkanen

Katso kampanjamme Nuori duuniin!

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4220, tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi


Regional information