Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ingen hjortdjursolycka med dödlig utgång i fjol

Även om ingen omkom i älg- och hjortolyckor på landsvägarna i Finland 2012 skedde det ändå över 5 000 olyckor. Uppgifterna framgår av Trafikverkets färska statistik över hjortdjursolyckor.

Två tredjedelar av alla hjortdjursolyckor sker i skymning eller mörker och den farligaste tiden är september–oktober. De flesta hjortolyckorna inträffar under årets sista månader, särskilt i november. Men risken för hjortolyckor är stor också nu på försommaren.

Den bästa försäkringen mot en älgolycka är att hålla lämpligt avstånd till bilen framför, så att man har tillräcklig överblick över läget i trafiken samt att köra med tillräckligt låg hastighet, så att man hinner bromsa. Det lönar sig att hålla ett öga på vägrenarna, särskilt i områdena med älgfara men också annanstans.
 

Läs mera:

 


Regional information