Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Inga algobservationer vecka 27 (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Vädret har blivit svalare och inga algblomningar har observerats på ELY-centralen i Södra Österbottens observationsplatser under vecka 27. Förra veckans algblomningar var kortvariga förutom i Lotassjön i Kronoby där algblomningen kunde noteras ännu i början av den här veckan.

Vädret blev blåsigare och mera mulet under slutet av förra veckan och vattnets temperatur sjönk. Vecka 27 har 18 °C uppmätts i Esse å och 17 °C i havet utanför Malax.

Alla observationer om alger sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi).

Tilläggsuppgifter:

  • ELY-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information