Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan - respons kan ges till 14.5.2021

Nu inleds ett samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027 Samrådet pågår 1.2–14.5.2021.

Målet för havsvården är god status i hela Finlands havsmiljö. Planeringen av havsvården omfattar havsområdet från strandlinjen till den ekonomiska zonens yttre gräns.  

Finlands första åtgärdsprogram för havsförvaltningsplan 2016-2021 godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras planen för den andra planperioden. Den första delen av havsförvaltningsplanen (Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018), uppdaterades 2018 och den andra delen (Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026), uppdaterades 2020. Nu uppdateras åtgärdsprogrammet för åren 2022–2027, som är den tredje och sista delen av planen. Den uppdaterade havsförvaltningsplanen kommer att överlämnas till statsrådet för godkännande i slutet av 2021. 

Bakgrundsinformation om havsvården, samrådshandlingen och anvisningar för hur man ger respons finns på webbplatsen www.miljo.fi/paverkavattnen/havsvard 

Respons önskas i första hand via webbplatsen www.utlåtande.fi under rubriken Förslag till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027. För att kunna svara via utlåtandetjänsten ska man logga in som användare. Responsen kan också sändas per e-post till registraturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi eller per post till registraturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 ÅBO. Respons som ges i Word-format påskyndar och underlättar behandlingen. Kommunernas, ämbetsverkens och intressentgruppernas officiella utlåtanden ges via webbplatsen www.utlåtande.fi.  


Ytterligare information ges av följande personer vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:  

Janne Suomela, tfn 0295 022 947, janne.suomela@ely-keskus.fi 
Pekka Paavilainen, tfn 0295 022 921, pekka.paavilainen@ely-keskus.fi 

Mer om detta: ​​​​​​

 ​​​​​​​