Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajiksi 15.5.2019 mennessä (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus palkitsee vuosittain Maailman ympäristöpäivään liittyen Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön, yhteisön, yrityksen ja biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Palkituksi voi tulla ympäristövalistaja, tiedottaja, toimittaja, opettaja tai muu henkilö, joka on aktiivisesti toiminut kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yrityksistä voi tulla palkituksi esimerkiksi ympäristöasiat hyvin toiminnassaan huomioonottava teollisuuslaitos, pk-yritys, matkailuyritys, maatila, kauppa tai muu tuotannollinen laitos tai palveluyritys.

Yhteisöistä voidaan palkita esimerkiksi kunta, kuntayhtymä, järjestö, yhdistys tai kylätoimikunta, joka on edistänyt ympäristöasioita alueellaan.

Palkintoraati pidättää itsellään oikeuden jakaa 1 - 4 palkintoa.

Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Ehdotukset perusteluineen pyydetään lähettämään viimeistään 15.5.2019 Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen sähköisesti: tiedotus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi tai postitse:  PL 69, 80101 Joensuu.

Ensimmäinen maakunnallinen ympäristöpalkinto jaettiin vuonna 2002.


Lisätietoja

Johtaja Janne Kärkkäinen, puh. 0295 026 197, janne.karkkainen(at)ely-keskus.fi


Regional information