Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Förslagen till klarläggning av utvecklingsbolagens roll färdiga

En utredning om regionala utvecklingsbolags roll, som inleddes på initiativ av näringsminister Jan Vapaavuori, har blivit färdig. Utredningen gjordes av stadsrådet Markku Andersson, och rapporten innehåller flera konkreta åtgärder till utveckling av verksamheten.

Under de senaste åren har det skett väsentliga förändringar i den kommunala ekonomin, programarbetet och finansieringen. Dessa har påverkat de regionala utvecklingsbolagens situation. 

Utredningens tre viktigaste förslag:

1) Inleds förberedelser på bred basis för att skapa "en handlingsmodell för finländskt utvecklingsbolag 2020". Utvecklingsbolagens funktionella roll stärks och klarläggs i förhållande till andra aktörer.

2) Som en snabbt genomförbar pilotåtgärd införs ett företagsutvecklingsverktyg av sedeltyp. Denna service kan tas i omfattande bruk genom ett avtal mellan NTM-centralerna och utvecklingsbolagen.

3) Utvecklingsbolagens finansiering säkerställs och därigenom garanteras en effektiv riktning av offentliga företagstjänster och stöd.

Läs mera: Förslagen till klarläggning av utvecklingsbolagens roll färdiga (Arbets- och näringsministeriets meddelande 12.5.2015)


Regional information