Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Föreslå Finlands bästa insats för naturen 2013–2014

Nu efterlyses åter den bästa insatsen för naturen för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland.

Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som genom sin verksamhet lyckats trygga naturens livskraft och ekosystemtjänsternas funktion.

Tävlingstiden löper ut onsdagen den 15 oktober 2014. Priset utdelas i Helsingfors i december.

Läs mera:

 

 


Regional information