Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

EGR-hanke hyödyttänyt Oulun alueen työnhakijoita (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Oulussa järjestettiin 2.12.2014 Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) –hankkeen päätösseminaari, jossa pohdittiin laajasti eri näkökulmista sitä, miten ICT-alan rakennemuutos on vaikuttanut Oulun alueeseen ja mikä vuoden 2015 alussa päättyvän EGR-hankkeen merkitys alueen ICT-alan työnhakijoille on ollut. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston EGR-hankkeen kautta on kohdistettu työ- ja elinkeinohallinnon palveluita suuressa ICT-alan rakennemuutostilanteessa työttömäksi jääneille osaajille Oulun alueella.

Hyvinvointia Oulun alueelle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen johtaja Leila Helaakoski nosti seminaarissa esille laajan alueellisen yhteistyön merkityksen ja mahdollisuudet Terva-ryhmän toiminnan kautta. Terva-ryhmän tehtävänä on ollut koordinoida ja sovittaa yhteen tukitoimia, jotka tähtäävät Oulun alueen osaajien työllistämiseen ja yritystoiminnan sekä alueen kehittämiseen. Helaakosken esityksessä nousi esille rahoituksen myöntäminen useisiin alueen kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten hankkeisiin sekä alalta irtisanottujen kouluttamiseen ja työllistämiseen muun muassa äkillisen rakennemuutoksen rahoituksen kautta. Merkittävää Oulun alueella on myös toimivan yhteistyön tekeminen eri toimijoiden välillä, jolloin hyvinvointia pystytään kehittämään koko Oulun alueen hyväksi.

Kokemuksia EGR-hankkeesta

EGR-hankkeen kautta on kokemusten mukaan onnistuttu palvelemaan hankkeen kohderyhmää hyvin. Seminaarissa nousi esille EGR-asiakas Marjo Uimarihuhtan kertomana se, että erityisesti TE-toimiston asiantunteva ja henkilökohtainen palvelu teki toiminnasta hyvää. Uimarihuhtan kokemukset hankkeen järjestämistä koulutuksista ovat positiiviset ja hän kertoi työllistyneensä koulutuksen jälkeen ICT-alan työtehtäviin.

Seminaarissa kuultiin myös työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusta siitä, että EGR-hankkeen asiakkaat ovat työllistyneet uudelleen muita ICT-alan työnhakijoita paremmin.

ICT-ala työllistää edelleen Oulun alueella

ICT-alan työttömyys on eräissä ammattiryhmissä kasvanut edelleen johtuen kesän aikana tapahtuneista suurista alan irtisanomisista. Osa työttömäksi jääneistä on kuitenkin työllistynyt nopeasti uudelleen. Vaikutuksia on lisäksi pehmennetty esimerkiksi irtisanottujen räätälöillyillä muutoskoulutuksilla. Samalla on nostettu irtisanottujen osaamistasoa. Toisaalla on nähtävissä myös työttömyyden pitkittymistä, mikä voi alan dynaamisuudesta johtuen vaikeuttaa työllistymistä entisestään.

Alueen ICT-alan yritysten näkymät ovat kuitenkin positiiviset ja yritykset ovat pystyneet uusiutumaan. Oulun alueelle on tullut ja tulee jatkuvasti uusia ICT-alan yrityksiä, jotka rekrytoivat alueen osaajia. Myös täällä jo ennestään toimivat ICT-alan yritykset ovat jatkaneet rekrytointejaan.

Seminaarin aineistot:

Seminaariohjelma
Seminaariesitykset:
- Juha Ala-Mursula, BusinessOulu
- Arto Pussinen, KAATO-hanke
- Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
- Mikko Viitanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
- Outi Viljamaa ja Antto Korhonen, TEM
- Marjo Uimarihuhta, EGR-asiakas
EGR:n tuloskortti
Kuvakooste
Tiedote: ICT-alan rakennemuutoksen seurauksia on Oulun alueella lievennetty yhteisvoimin
Anna tapahtumasta palautetta


Regional information