Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Det ekologiska är ju det konventionella! (ELY-centralen i Nyland)

 

I fortsättningen kan djuren också vandra i den 20 hektar stora kohagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologiskt – javisst! Det bestämde Peter Storsjö när han blev gårdsägare.

– Däremot var det inte självklart att jag skulle börja göra just detta. På denna gård hade man kunnat bedriva någon annan verksamhet också, berättar han. Men när han väl hade fattat beslut om att starta en boskapsgård, var även inriktningen på produktionen snabbt beslutat.

Enligt Storsjö är ekologisk produktion det konventionella, normala sättet att sköta en gård. En tusenårig tradition som fortsatte fram till 60-talet, motiverar han. Senare ville man åstadkomma största möjliga skördar, så man började med intensivt jordbruk och med att sprida konstgödsel och bekämpningsmedel på åkrarna, vilket bland annat ledde till miljöskador och förorening av Östersjön, betonar han.

Självförsörjning är den andra ideologi som styr skötseln av gården. Med hjälp av den kan man försöka eliminera osäkerhetsfaktorer, förklarar Storsjö och säger att han inte vill göra sin gård beroende av den godtyckliga prissättningen hos internationella företag som säljer konstgödsel.

– Om priset plötsligt stiger, kan det bli trassel med gårdens budget. Nu kan vi fundera och räkna ut på ett ungefär hur stora produktionskostnaderna blir på ett år.

Gården har också uppnått självförsörjning bland annat vad gäller uppvärmning och gödsling.

 Den huvudsakliga produktionsriktningen på Nyby gård är dikoproduktion där man eftersträvar cirka 120 kalvningar per vår. 90 kalvar har redan fötts i vår, och till hösten blir de 300 kg tunga. Storsjö påpekar att det inte är fråga om en hobby, utan ett arbete som man sköter ordentligt! Merparten av djuren föds upp till försäljning för avel eller slutuppfödning. Ett tjugotal djur lämnas kvar för att trygga avkomman och förnya boskapen samt för direktförsäljning av kött. Man letar efter köpare till djuren så nära som möjligt, så att de inte behöver tillbringa för långa tider i transportbil.

– Skogsbeten, åkrar, egna och hyrda marker... sammanlagt 200 hektar, berättar Storsjö om sina marker. Man måste ha minst 100 dikor, annars lönar det sig inte att driva en gård med denna kostnadsstruktur, och de behöver ha 100 hektar, tillägger han.


Egna idéer i bruk

Storsjö jobbade tidigare inom bankbranschen och har ingen tidigare erfarenhet av lantbruk eller boskapsuppfödning. Han tycker att det är en utmärkt situation: man måste ifrågasätta saker och ting, eftersom man inte har några metoder som man ärvt efter sina föräldrar eller deras föräldrar.

– Jag var tvungen att göra allt själv från början och analysera allting själv.

Nyby gård är en kulturhistorisk plats, en tidigare länsmansgård. På ägorna finns bland annat en tegelladugård från 1921, en huvudbyggnad från 1830, en ria som renoverats till museibyggnad och en värmecentral som byggdes för tre år sedan i samma stil som de andra byggnaderna.

– Vi räddar allt som går att rädda, konstaterar Storsjö när vi tittar runt på gården.

En grupp kor råmar på betet och tittar nyfiket på oss.

I fortsättningen kan djuren också vandra i den 20 hektar stora kohagen som hade blivit skogsbevuxen under 1986–2006, då det odlades spannmål på gården.

– Skogen gallrades i vintras. De gamla växterna börjar redan dyka upp där, och samtidigt kommer även pollinerarna och de övriga insekterna och fåglarna dit.

I ekologisk produktion betar korna upp till sex månader om året.


Svår övergång till ekologiskt

Direktförsäljningen av köttet skapar inga som helst problem. Stamkunderna och de lokala butikerna köper upp alla köttprodukter som erbjuds, försäkrar Storsjö. Framtiden ser också lovande ut: i takt med ökad levnadsstandard börjar människorna tänka alltmer på vad de stoppar i munnen, tror Storsjö.

Han överväger att starta en lifestylebutik på gården för att komplettera köttförsäljningen. Dessutom har man funderat på vidareförädling av produkterna.

Målet med regeringens ekoprogram är att utvidga arealen för ekologisk odling i Finland till 20 procent före år 2020. Enligt Storsjö är övergången till ekologisk produktion emellertid svår om det inte finns några djur på gården – vad använder man då för gödsel?

– Har man ekologisk produktion, får man inte använda konstgödsel, utan naturgödsel. Men vem säljer den? Själv skulle jag inte göra det.

 

För tre år sedan anlade Peter Storsjö vallar på sina åkrar. Den första maj blev Nyby gård officiellt ekologisk. Dikoproduktionen inleddes 2009. Simmental valdes till ras efter en grundlig analys.

 

 

 

 

Text och bilder: Memmi Ojantola

 

 

 

 

 

 


Regional information