Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Nainen tietokoneen edessä.

På Code Bootcamp försöker man hitta nya sätt att lösa behovet av teknologiexperter hos företag inom regionen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Det råder brist på kompetent arbetskraft i Österbottens NTM-centralområde (Österbotten, Mellersta Österbotten), även på IT-experter och kodare inom industrin. NTM-centralen och Arbets- och näringsbyrån i Österbotten samt Saranen Consulting är på väg att starta ett nytt slags pilotprojekt för att hitta nya sätt att lösa behovet av teknologiexperter hos företagen i området.

Pilotprojektet Code Bootcamp Österbotten är en företagscentrerad utbildning som genomförs på engelska, där man under en intensivutbildning i programvaruutveckling ökar kompetensnivån hos arbetssökande kunder, kartlägger styrkor och försöker hitta samarbetsföretagens fortsättningsvägar, som kan sysselsätta personer antingen direkt eller till exempel via RekryteringsUtbildningen.

Målföretag från såväl ICT-branschen som andra branscher deltar. Österbottens starka exportindustri och de teknologiföretag som betjänar den är målgruppen för pilotprojektet och det är i synnerhet bristen på dessa experter som pilotprojektet ska lösa. Bland annat företagen TK Engineering, Skycode och Wapice deltar. Det finns ännu rum för andra företag att delta i samarbetet. Utbildningen genomförs på engelska. Till exempel toppexperter med internationell bakgrund som utexaminerats från högskolorna inom området, och som inte ännu under sina studier hittat en arbetsplats hos företagen i området, kan hitta en karriär med hjälp av pilotprojektet.

- Vi söker personer som byter bransch, personer som hotas av arbetslöshet och arbetslösa, samt till exempel sådana personer som har kodningskunskaper som fåtts genom en tidigare karriär eller exempelvis genom en hobby. Det viktigaste är trots allt intresset och viljan att lära sig och uppdatera sina teknologikunskaper, och på så sätt hitta jobb inom tillväxtbranschen. Å ena sidan erbjuder den attraktiva exportindustrin och dess värdekedjor karriärmöjligheter och å andra sidan är behovet av experter stort. Vi vill få med alla aktörer och olika modeller, som vi tillsammans kan använda för att säkerställa företagens tillväxt genom att lösa bristen på teknologiexperter och på så sätt stärka områdets kraft att locka till sig folk och få dem att stanna kvar", berättar Pauliina Harrivaara, som är Business Development Manager på Saranen Consulting.

Den fem veckor långa intensivutbildningen börjar den 12 oktober 2021. Målgruppen är såväl internationella experter inom området som finsk- och svenskspråkiga experter.

Läs mer: https://www.saranen.fi/rekrytointikoulutus/code-bootcamp-eng