Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Bölebron i Sjundeå förnyas - Trafiken dirigeras till en omväg måndag 10.6.2019 kl. 9.00 (Nyland)          

Östra Kungsvägen (väg 11227) i Sjundeå stängs för trafik på grund av reparationsarbeten på Bölebron. Under denna tid dirigeras fordonstrafiken till en omväg via Jorvasvägen/Kustvägen och Storkärrsvägen.

Förnyandet av Bölebron i Sjundeå orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Östra Kungsvägen. Östra Kungsvägen (väg 11227) stängs för trafik vid Bölebron som ligger mellan Mangsvägen och Engesbyvägen måndagen 10.6.2019 kl. 9.00 och öppnas för trafik senast fredagen 14.6.2019 kl. 9.00. Om arbetet blir klart tidigare öppnas vägen.

Trafiken dirigeras på en omväg  via Jorvasvägen/Kustvägen (väg 51) och Storkärrsvägen (väg 11229). Omvägens längd är 12 km.

Cykel- och gångtrafiken dirigeras förbi byggarbetsplatsen längs en tillfällig rutt.
 

 

Ytterligare information:

  • Entreprenör: Kreate Oy, Niko Malinen, tfn 040 770 5564
  • Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960
  • Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816

Regional information