Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Uppgifter som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa sköts av NTM-centralen i Södra Österbotten

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna ändras den 15 augusti 2016.

De uppgifter som gäller statsunderstöd åren 2016–2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa kommer att koncentreras till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.


Regional information