Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Understöd ger en extra kick för 21 projekt inom miljöfostran

NTM-centralen i Mellersta Finland har beviljat miljöministeriets prövningsbaserade statsunderstöd för 21 projekt som främjar miljöfostran och miljöupplysning i olika delar av Finland. I understöd beviljades totalt 247 500 euro bland annat för främjande av gemensamma naturupplevelser för olika generationer, för utnyttjande av danskonsten i miljöfostran och för skapande av en inlärningsstig för arkitekturfostran.

Antalet sökande var i år rekordstort. Sammanlagt söktes 2,3 miljoner i understöd för 106 projekt. Antalet ansökningar påverkades framförallt av att understöd nu beviljades inte endast för nationellt betydande utan också för regionalt betydande projekt.

Läs mera:


Regional information