Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Understöd för främjande av fiskerihushållningen 2014 kan sökas

De regionala specialunderstöden för projekt som syftar till att befrämja fiskerihushållningen och de allmänna understöden för fiskeområdesverksamheten år 2013 kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna. Ansökningstiden löper ut 31.1.2014 kl. 16.15.

Läs mera (bl.a. anvisningar och blanketter):


Regional information