Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna ända till 15.2.2016

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten. Ansökningstiden för 2016 års anslag börjar den 4 januari 2016. Närings-, trafik- och miljöcentralerna tar emot ansökningar fram till den 15 februari 2016 kl. 16.15.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning och kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster.

Fiskeområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Läs mera:


Regional information