Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Automaattinen pienmerkintä tiemerkintätyössä

Tiemerkintätavat muutoksessa

Tämä artikkeli kertoo tiemerkintätapojen kehittymisestä muuttuvassa maailmassa. Uusien tiemerkintöjen tekemiseen ja vanhojen korjaamiseen käytetään vuosittain Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella keskimäärin kolme miljoonaa euroa. Pienmerkinnät ovat tienkäyttäjiä ohjaavia ajokaistanuolia, nopeusrajoitusmerkintöjä, väistämisnuolia ja -viivoja, pysäytysviivoja, suojateitä ja pyörätienjatkeita.

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on teettänyt jo kesällä 2019 pilottina tiemerkintöjen pienmerkintöjä norjalaisella kuorma-autoalustaisella printterillä, Trafficprintterillä. Kuluvan vuoden kesällä näiden pienmerkintöjen tekemistä jatkettiin tiemerkintäurakoitsijan hankkimalla uudella Trafficprintterillä Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoiman kolmen maakunnan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon, alueella. 

Otsikon mukaista tutkimusta tehtiin liikennejärjestelmäasiantuntija Maarit Kauppisen YAMK-opinnäytetyönä Savonian Teknologiaosaamisen johtamisen -tutkinto-ohjelmassa. Opinnäytetyössä Trafficprintterin toimintaa tarkasteltiin turvallisuuden, ajankäytön- ja kustannustehokkuuden sekä laatutarkastelun kautta. Trafficprintterin toimintaa verrattiin myös perinteiseen käsinmerkintään.

Trafficprintterin ja käsinmerkintäryhmän toimintaa kuvattiin ja videoitiin sekä suoritettiin mittauksia laaduntarkkailun tueksi. Kuvien ja videoiden avulla pystyttiin tekemään jälkeenpäin merkintöjen kuntoluokkien laatutarkastelua ja mittaamaan ajankäyttöä ja sen perusteella tekemään kustannusvertailua. Tutkimustyön aikana pystyttiin selvittämään lisäksi haasteet, joita Trafficprintterin työskentelyssä ilmeni. Haasteet toivat esille tarpeelliset kehittämiskohteet jo tulevan kesän työlle.

Tiemerkintöjen kehittäminen

Tiemerkintöjen tekemistä laadullisesti ja turvallisesti halutaan kehittää jatkuvasti. Väyläviraston tavoitteena on saada lähivuosina pienmerkintöjen tekemiseen Trafficprintterin kaltainen kuorma-autoalustainen printteri, joka lisää työ- ja liikenneturvallisuutta sekä aikaansaa laadukkaampia ja mittatarkempia pienmerkintöjä käsinmerkintään verrattuna.

Tiemerkintöjen kehittämisen kannalta työ- ja liikenneturvallisuuden parantaminen on keskiössä, mutta samalla myös ajankäyttö tehostuu ja syntyy kustannussäästöjä. Kaikesta huolimatta käsinmerkintätyötä ei voida syrjäyttää, koska se on tällä hetkellä ainoa keino tehdä pienmerkintöjä ahtaisiin paikkoihin, mihin Trafficprintterillä ei päästä.

Trafficprintter luo turvallisuutta

Tiemerkintäkaluston kehittäjänä on jo vuodesta 1982 toiminut norjalainen Trysil Maskin As. Trysil Maskin As on johtava automaattisen tiemerkinnän kehittäjä maailmassa, joka on kehittänyt viimeisimpänä innovaationaan kuorma-auto alustaisen Trafficprintterin.

Trafficprintteristä on kehitetty vuosien aikana tiemerkintätulostin, jossa on nopeampi tulostusaika ja laaja symbolikirjasto sekä parannettu raportointijärjestelmä ja integrointimahdollisuus telemaattiseen järjestelmään. Uusimmassa versiossa on myös skannaava symbolien tunnistusjärjestelmä, joka parantaa ja nopeuttaa ylläpidettävien merkintöjen tekemistä. Trafficprintter on innovatiivista vihreää tekniikkaa. Trafficprintter on tiemerkintälaite, joka on suunniteltu pelastamaan ihmishenkiä ja mullistamaan tiemerkinnät. 

Yksi Trafficprintter korvaa kaksi manuaalista merkintäryhmää. Trafficprintterillä tehtävä tiemerkintä vähentää työtapaturmia, on turvallinen ja välttää onnettomuuksia. Trafficprintter on ympäristöystävällinen; se minimoi liikenteenhallinnan tarvetta ja samalla vähentää muun liikenteen ruuhkautumista ja saastumista. (Lähde: Trafficprinter® (trafficprinter.com) 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiemerkintöjen palvelun tuottajan Cleanosol Oy:n uusi Trafficprinter. Kuva: Maarit Kauppinen

Tutkimustyön tulokset

Työssä tarkasteltiin Trafficprintterin ja käsinmerkintäryhmän ajankäytön ja kustannusten eroja. Tämän tarkastelun lopputuloksena voitiin todeta, että Trafficprintter on kokonaistaloudellisesti tehokkaampi ja edullisempi pitkällä aikatähtäimellä tarkasteltuna. Trafficprintter on myös käsinmerkintätyöhön verrattuna työ- ja liikenneturvallisuuden kannalta turvallisempi menetelmä.

Norjalainen Trysil Maskin As on tehnyt Euroopassa Trafficprintterillä menestyksekkäästi tiemerkintöjä. Pohjois-Savon ELY-keskus on ollut Suomessa merkittävässä roolissa Trafficprintterin menetelmällä tehtävissä pienmerkintätöissä. Nyt valmistunut opinnäytetyönä tehty tutkimus on ainutlaatuinen koskien Trafficprintterillä tehtyjä pienmerkintöjä. 
 

Tekijä: Maarit Kauppinen
Liikennejärjestelmäasiantuntija,Pohjois-Savon ELY-keskus
maarit.kauppinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 726