Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Frågetjänsten Harava färdig – uppmuntrar invånare att engagera sig i sin livmiljö

Hur kan invånarnas åsikter om utvecklingen av parkerna i närområdet enkelt förmedlas till planerarna? Hur kan kommunen informeras om platser som är farliga ur trafiksynpunkt och som medborgarna observerar? Den nya Harava-tjänsten är en kartbaserad kanal för idéer och kommentarer, som gör det enklare att ta hänsyn till invånarnas åsikter när närmiljön utvecklas.

Enkätundersökningar kan genomföras av till exempel kommuner, landskapsförbund, närings-, trafik- och miljöcentraler, företag, föreningar och universitet. De som svarar anger sin åsikt direkt på en elektronisk karta, vilket gör det smidigare både att lämna respons och att hantera den. Utöver enkäter möjliggör Harava professionell inventering samt upprätthållande av delen med frågor och svar.

Harava ingår i miljöministeriets projekt där man tar fram elektroniska ärende- och informationstjänster för boendet och den byggda miljön. Tjänsterna gör det enklare att bland annat ansöka om olika tillstånd och stöd samt att samla in och analysera information.

Läs mera:


Regional information