Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Det åligger den boende och ägaren att skydda sin egendom för översvämning 

Man bör följa översvämningsvarningar och -information för ens egen region, eftersom det är på fastighetsägarens och den boendes ansvar att skydda sig själv och sin egendom med egna åtgärder. Detta påpekas av Finlands miljöcentral (SYKE) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK).

Skador som förorsakats av exceptionella översvämningar ersätts från statens budgetmedel till slutet av detta år. Efter detta ersätts dessa byggnads- och lösöreskador från försäkringar. Om man inte har en försäkring som innehåller översvämningsskydd, ansvarar fastighetens eller lösörets ägare själv för de kostnader som orsakas av exceptionella översvämningar. Man bör fråga sitt eget försäkringsbolag om hemförsäkringens översvämningsskydd.

Det ser ut som om översvämningsperioden börjar i vår senare än i genomsnitt i Södra och Sydvästra Finland, dvs. tidigast månadsskiftet mars-april. Finlands miljöcentral SYKE publicerar en mera detaljerad översvämningsprognos senare i mars.

Läs mera:


Regional information