Asioi verkossa

E-tjänster och blanketter

Aktuellt - Coronafinansiering och understöd

Coronaviruset påverkar även NTM-centralernas kundtjänst. Enligt THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar och rekommendationer undviker vi enligt möjligheter att umgås och att ordna evenemang för att hejda smittspridning. Vår elektroniska kundtjänst är öppen 24/7.

E-tjänster och blanketter enligt ämne

NTM-centralernas användning av gemensamma e-tjänster och blanketter enligt ämne försnabbar handläggningen av ditt ärende, eftersom det styrs direkt till rätt system:

Allmänna elektroniska ärendeblanketter

Om ovan nämnda e-tjänster eller specifika blanketter för ärendet inte finns, använd de allmänna ärendeblanketterna nedan för den officiella ärendehanteringen. Tillsammans med blanketterna kan du skicka elektroniska dokument som bifogade filer. Användningen av blanketterna kräver inte identifiering.

Genom att använda en elektronisk blankett förkortas handläggningstiden för ditt ärende, du får genast bekräftelse på att du sänt blanketten, blanketten registreras i den elektroniska ärendekön enligt ankomstdag och du kan bifoga filer (max 40 Mb). Om du har många bilagor, kan du skicka dem i flera omgångar. Vi ber dig vänligen skicka bilagorna i PDF-format.

Företag, förening eller verksamhetsutövare

Ärendeblankett med vilken du kan skicka elektroniska dokument som bifogade filer till NTM-centralerna för officiell ärendehantering, till exempel ansökan, utbetalningsansökan, anbud och anmälan. Skicka ett ärende/blankett:

Kommun eller stad

Ärendeblankett med vilken du kan skicka elektroniska dokument som bifogade filer till NTM-centralerna för officiell ärendehantering, till exempel beslut som ska delges enligt lagen. Skicka ett ärende/blankett:

Privatperson

Ärendeblankett med vilken du kan skicka elektroniska dokument som bifogade filer till NTM-centralerna för officiell ärendehantering.
Med blanketten kan du skicka till exempel utbetalningsansökan, dikningsanmälan, begäran om tillstånd för uppstoppning av en fågel som hittats död, finansieringsansökan t.ex. för slåtter i vattenområde (vattendragsarbeten med många mål), begäran om information i dokument och undantag från fridlysningsbestämmelser för fridlysta arter. Skicka ett ärende/blankett:

Myndighet

Ärendeblankett med vilken du kan skicka elektroniska dokument som bifogade filer till NTM-centralerna för officiell ärendehantering. Myndigheter, som kan använda denna tjänst, hittas i blankettens "Lähettävä viranomainen" ("Sändande myndighet") -meny.


Regional information