Navigeringsmeny
Yrityksen kehittäminen - asiantuntijapalvelut - ingressi sv

Experttjänster

Syftet med experttjänsterna är att främja små och medelstora företags tillväxt och expandering på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Principen för utvecklingstjänsterna som genomförs under ledning av en utomstående expert är att företaget får den handledning och det stöd som behövs i olika skeden av verksamheten.


Regional information


Regional information
 

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.