Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kunderna är nöjda med NTM-centralens service, NTM-centralen i Södra Österbottens kunder nöjdare än året innan (Landskapen i Österbotten) 

Verksamheten under år 2018 färgades av beredningsarbetet inför landskapsreformen, men utöver det satsade NTM-centralerna fortsättningsvis på att utveckla servicen och kompetensen. Enligt resultaten av undersökningen av servicenöjdheten har man lyckats hålla utmärkt kvalitet på servicen och kundarbetet trots belastningen från beredningsarbetet med landskapsreformen. Helhetsvitsordet för NTM-centralen i Södra Österbottens service var 4,31 och vitsordet hade stigit från föregående års resultat (år 2017: 4,18). I hela landet var motsvarande vitsord 4,16 och 4,11.

Kundernas nöjdhet med tjänsterna inom NTM-centralen samt NTM-centralens och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) följs upp årligen. Undersökningen omfattar alla 15 NTM-centralers finansierings-, betalnings-, tillstånds- och tillsynstjänster, utvecklingstjänster för företag och UF-centrets betalningstjänster. I hela landet var antalet svar 4821, varav 58 % gällde betalningstjänster. För NTM-centralen i Södra Österbottens del var antalet svar 159, som fördelade sig tämligen jämt på betalningstjänster (58), finansieringstjänster (45) och tillsynstjänster (56). När det gällde företagstjänsternas analys- och konsultationstjänster var antalet svar betydligt mindre (10). Inga svar om tillståndstjänster lämnades in på NTM-centralen i Södra Österbottens område. I undersökningen användes skalan 1–5.

Enligt svaren hade kundernas nöjdhet i sin helhet fortsättningsvis ökat och de satsningar som gjorts på kundservicen och personalens starka yrkeskompetens syns i servicen. Kunderna är nöjdare med nästan alla tjänster jämfört med fjolårets resultat.

Resultat om tjänsterna året 2017 och 2018

Särskilt nöjda var kunderna med att servicen var vänlig (4,66) och sakkunnig (4,49) samt med den rådgivning som getts (4,43). Det finns ännu att utveckla i fråga om hur snabbt ärenden behandlas särskilt inom betalningstjänster (3,45) och inom finansieringstjänster (3,84). För dessa tjänster är det skäl att vidareutveckla processerna och fästa uppmärksamhet vid att elektroniska system fungerar och att det ges anvisningar om dem.

 

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Mika Soininen
    Överdirektör
    Tfn 0295 027 403

 

  • Leena Ahonen-Lätti
    Utvecklingschef
    Tfn 0295 027 544

 

 

 

 

 

 

 

 


Regional information