Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Asiakkaat tyytyväisiä ELY-keskuksen palveluihin Kainuussa (Kainuu)

Valtakunnallisen asiakaskyselyn mukaan asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palveluihin. Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain tehdyillä palvelutyytyväisyyskyselyillä. Palvelujen ja asiakastyön laatu ovat pysyneet hyvällä tasolla, vaikka toimintaa on sävyttänyt tiivis maakuntauudistuksen valmistelu.

Kainuun ELY-keskuksen palvelujen kokonaistyytyväisyys 2018 (4,42) on parantunut tasaisesti vuodesta 2016 (4,23). Valtakunnallisessa vertailussa Kainuun ELY-keskuksen tulokset ovat erinomaisia.

Olemme parantaneet palveluidemme ja asiakastyömme laatua vuodesta 2016 (4,23) lähtien Kainuun ELY-keskuksessa. Vuoden 2018 asiakkaiden arviot palveluiden laadusta oli erittäin hyvällä tasolla (4,42).  Erityisesti ystävällisyys, palveluhenkisyys ja asiakaslähtöisyys saivat hyvää palautetta asiakkailtamme. Asiakkaamme arvostivat myös vahvaa asiantuntemusta ja annettua neuvontaa. Erityisen iloisia olemme tämän vuoden tuloksesta, sillä viime vuoden aikana tehty maakuntauudistuksen valmistelutyö vaati myös asiantuntijoidemme resursseja, johtava asiantuntija Outi Pitkänen kertoo.

Tutkimuksessa mukana oli kaikki 15 ELY-keskusta ja arvioituja palvelukokonaisuuksia olivat rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalvelut.

Palvelutyytyväisyyskyselyssä arvioitiin myös yritysten kehittämispalveluja. Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Kainuulaiset yritykset arvioivat käyttämiään kehittämispalveluita analyysin ja konsultoinnin sekä koulutuksen osalta. Kokonaistyytyväisyys analyysin ja konsultoinnin osalta arvioitiin erinomaiselle tasolle Kainuussa (4,6).

Kainuussa on vastattu alueen pk-yritysten kehittämistarpeisiin ja muutostilanteisiin tarjoamalla muun muassa koulutusta ja konsultointia yritysten johdolle sekä avainhenkilöille. Koulutuksissa on syvennytty kasvun johtamiseen sekä talouden ja tuottavuuden johtamiseen. Myöhemmin tänä keväänä on alkamassa myös markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyvä koulutusohjelma, johon haku on käynnissä.

Lisätietoja kehittämispalveluista Kainuussa antaa yrityskehitysasiantuntija Päivi Lappalainen,
p. 0295 023 643, paivi.lappalainen(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja:

Ylijohtaja Jaana Korhonen, p. 0295 023 560, jaana.korhonen(at)ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija Outi Pitkänen, p. 0295 023 579, outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

 


Regional information