Navigeringsmeny

Regional information

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Hämeen ELY-keskuksen palveluihin (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

ELY-keskusten palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset vuodelta 2019 on julkaistu. Asiakkaat ovat kokonaisuutena tarkasteltuna erittäin tyytyväisiä ELY-keskuksilta ja KEHA-keskukselta saamiinsa rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalveluihin sekä yritysten kehittämispalveluihin. Hämeen ELY-keskuksen osalta tulokset ovat erittäin hyviä ja kokonaistyytyväisyyden osalta tulos nousi hieman.

 

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Hämeen ELY-keskuksen palveluihin oli 4,33 (asteikolla 1-5). Tulos nousi hieman edellisestä vuodesta. Erityisen tyytyväisiä asiakkaamme olivat kaikkien palvelujen osalta edellisten vuosien tapaan asiantuntijoiden ystävällisyyteen ja asiantuntemukseen. Myös päätöksen perusteluihin ja annettuun neuvontaan oltiin tyytyväisiä. Asiakkaat kokevat myös asian käsittelynopeuden parantuneen, mikä näkyy selkeänä nousuna (4,04) edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Parhaat pisteet on saanut palvelun ystävällisyys 4,59, mikä on hieman noussut edellisestä vuodesta. Myös asiantuntemus on Hämeen ELY-keskuksessa korkealla tasolla 4,49.

Kuva: Hämeen ELY-keskuksen kaikkien palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys 2017 - 2019

 

Tuloksia voidaan pitää erinomaisina. Pitkän aikavälin panostukset asiakaspalveluun ja henkilöstön vahva ammattitaito näkyvät palvelutyytyväisyystulosten positiivisena kehityksenä.

Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Muilu on tyytyväinen palvelutyytyväisyystutkimuksen tuloksiin. "Painopisteemme tulee jatkossakin olemaan uusien asiakkuusratkaisujen kehittäminen yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa ja panostamme voimakkaasti toimintamme uudistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Osaavat asiantuntijamme haluavat jatkossakin olla innostuneita uudistajia ja osaajia alueellamme ja panostamme tämän viestimiseen myös hallinnonrajat ylittävästi".

Hämeen ELY-keskuksen palvelukyky on erittäin hyvällä tasolla ja osaaminen laaja-alaista. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään edelleen palveluprosessien kehittämisessä ja asiakastyytyväisyyden säilyttämisessä vähintään nykyisellä tasolla.

 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206

Asiakkuuspäällikkö Riikka Järvinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 121

 

Tiedotus:

Netta Saarinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 150

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)