Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kundservice 2014 – den offentliga förvaltningens tjänster tillgängliga över en disk

Den offentliga förvaltningen strävar till att så långt som möjligt övergå till elektroniska tjänster. Möjlighet att besöka en myndighet för att uträtta ett ärende (ärendebesök) behövs emellertid ännu. Nu vill man samla förvaltningens tjänster till gemensamma kundbetjäningsställen på skäligt avstånd från invånarna.

Den offentliga förvaltningens kundservice vidareutvecklas inom projektet Kundservice 2014 och enligt en enkät som projektet låtit göra anser 77 % av finländarna alltjämt att det är viktigt med ärendebesök. Behovet av ärendebesök framhävs i glesbygden, där befolkningen är äldre än genomsnittet och invånarnas färdigheter att använda elektroniska tjänster är svagare än genomsnittet.

Projektets arbete grundar sig på regeringsprogrammet, enligt vilket det ska skapas ett heltäckande nätverk av samservicekontor på kommunnivå och vid varje samservicekontor fastställas de statliga tjänster, kommunala tjänster och olika myndighetstjänster som ska vara tillgängliga åtminstone som distansservice. Projektet har också i uppgift att utreda kommunernas möjlighet att vara verksamma som ansvarig myndighet för samservicekontoren och som det enda centrala kundgränssnittet till offentliga tjänster.

Projektet Kundservice 2014 överlämnar sin slutrapport till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen på onsdag 12.6.2013 kl. 11.

Presskonferensen kan följas i direktsändning på adressen www.vn.fi/live

Ytterligare information: www.vm.fi/vm/sv/05_projekt/013_kundservice/index.jsp


Regional information