Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Arvostus tuo laatua – tavoitellaan Pohjoismaiden parasta TE-palvelua (Kaakkois-Suomi)

Uuden TE-palvelustrategian yhtenä osa-alueena on työllisyyspalveluiden henkilöstön osaamisen sekä arvostuksen vahvistaminen. Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen näkemyksen mukaan asiaan pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. TE-asiantuntijan työ tulisi esimerkiksi nähdä laajaa ja syvällistä asiantuntijuutta vaativana vuorovaikutuksellisena asiakas- ja verkostotyönä, jossa asiakas on keskiössä aktiivisena toimijana. Jotta edellä mainittu asiakastyö on mahdollista, tulee luoda työotetta tukevat rakenteet.

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke tapasi 18.1.2021 aiheen tiimoilta työministeri Tuula Haataisen erityisavustajat Piia Rekilän ja Jenni Karjalaisen. Hankkeelta tapaamiseen osallistuivat Epp Parkkali Uudenmaan TE-toimistosta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Raisa Mänttäri, Antti Kanniainen ja Juha Lahti.

Tapaamisessa Raisa Mänttäri esitteli hankkeen lyhyesti, jonka jälkeen Juha Lahti sekä Epp Parkkali luotsasivat läsnäolijat TE-asiantuntijatyön teesien maailmaan. Vilkas keskustelu alkoi jo kesken esityksen ja yhteisymmärrys asian tärkeydestä siivitti tapaamista.

Kuva: Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen laatima kuva TE-asiantuntijan todellisesta työnkuvasta, jota olisi syytä vahvistaa nykyisestä.

Arvostuksen nostaminen on tietoinen valinta

TE-asiantuntijatyö on monipuolista ja vaativaa asiantuntijatyötä, mitä ei hallinnossa tunnusteta ja arvosteta riittävästi. Keskiössä työssä on vuorovaikutusosaaminen, joka koostuu asiantuntijasta itsestään, työn tekemiseen liittyvistä osaamisalueista sekä verkostoista ja jaetusta asiantuntijuudesta. Työtä rajaa kehikko, jossa on mm. lainsäädäntö sekä työn tekemisen resurssit.

Asiantuntijatyön arvostusta voidaan lisätä tunnistamalla sekä tunnustamalla työn yhteiskunnallinen merkityksellisyys. Yhteiskunnallinen arvostus nousee, kun tuki asiantuntijalle tavoitteiden saavuttamisesta tulee omasta organisaatiosta. Asiakastyön arvostus ja tuki voi näkyä esimerkiksi vaikuttavuuden tarkasteluna laajempana kysymyksenä kuin vain numeerisina työn suoritteiden – esim. palveluihin ohjauksien määrällisenä mittaamisena.  

Hanke toi tapaamisessa esiin myös, että TE-asiantuntijan työnkuva tulisi olla tarkkaan määritelty työn tavoitteiden sekä näissä tarvittavan osaamisen sekä soveltuvuuden osalta. (kuten on havainnollistettu kuvassa 1.). TE-asiantuntijan työn kirkastaminen omaksi professiokseen tuottaisi arvostusta työllisyyspalveluille, että asiantuntijoille sekä selittäisi itsessään työn vaativuutta sekä merkittävyyttä.

Ministerin erityisavustajat suhtautuivat erittäin myönteisesti hankkeen näkemyksiin. Asia todettiin yksimielisesti tärkeäksi ja koettiin, että nyt on oikea aika tuoda asiaa esiin, kun pohjoismainen työvoimapalvelumalli on kehitteillä. Erityisavustaja Piia Rekilä lupasi ottaa asian käsittelyyn ministeri Haataisen kanssa hankkeen esittämien materiaalien avulla.

Hankkeessa asiaa viedään eteenpäin edelleen jakamalla tietoa, sekä tarjoamalla asiantuntemusta myös Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin kehittämistyöhön.

Pakolaistaustaisten ohjaus hankkeesta voit lukea lisää:
Hankkeen teemasivustolta (linkki ELY-keskuksen verkkosivulle)
​​​​​​​
TE-palvelustrategia (linkki Valtioneuvoston verkkosivulle)
Twitter @pakolaisohjaus
Facebook @pakolaisohjaus


​​​​​​​Kirjoittajat:
​​​​​​​Raisa Mänttäri ja Antti Kanniainen
Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke