Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Anna palautetta Valtatie 12 suunnittelusta (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskuksen suunnitelmiin Valtatie 12 parantamista Alasjärven ja Huutijärven välillä voi nyt tutustua nettikyselyssä, jossa pyydetään palautetta Alasjärven, Linnainmaan, Lamminrahkan, Vatialan, Suoraman, Ranta-Koiviston, Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymien vaihtoehdoista. Samassa kyselyssä voi myös antaa ympäristövaikutusten arviointia palvelevaa palautetta hankealueen nykyisestä käytöstä, mahdollisista ongelmista ja hankkeen vaikutuksista.

Blogi täydentää hankkeen viestintää 

Viestintää ja tiedotusta varten hankkeelle on avattu oma blogi, jossa Valtatie 12 suunnitteluun osallistuvat asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat kertovat omasta näkökulmastaan tiehankkeesta ja sen suunnittelusta. Blogi on nimeltään VT12 – Parempi tie Tampereelta Kangasalle.

Linkit nettikyselyyn ja blogiin löytyvät Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi -hankkeen omilta sivulta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/pirkanmaa-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-vuoropuhelu


Regional information