Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ändringar i trafikarrangemangen på Lahtisleden på grund av broreparationer

Reparationerna av korsningsbroarna i Korso och broarna i Jokiranta som inleds i början av april orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Lahtisleden (Rv 4). Broreparationerna slutförs i sin helhet i oktober.

Reparationerna av korsningsbroarna i Korso och broarna i Jokiranta som finns i på Lahtisleden i Vanda och Sibbo inleds på körbanorna som leder till Helsingfors i april med iståndsättning av broarnas kantbalkar och arbete med räcken. Broarnas ytkonstruktioner förnyas i juni–augusti och arbetena på körbanorna som leder söderut färdigställs i månadsskiftet augusti–september.

I juni inleds reparationsarbeten på körbanorna som leder norrut med iståndsättning av broarnas kantbalkar och arbete med räcken. Broarnas ytkonstruktioner förnyas i augusti–november och arbetena på körbanorna som leder norrut färdigställs i slutet av november.

Under arbetets gång är två körfiler i vardera körriktning i bruk. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatserna är 50–60 km/h på grund av de inskränkta filerna.

Kartlänkar till broarna:

Korsningsbroarna i Korso: https://goo.gl/maps/QpxwyMJ5Qky

Broarna i Jokiranta https://goo.gl/maps/3YqbygCLJMm

Som entreprenör fungerar Destia Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

Ytterligare information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Arbetsplatschef Jussi Tiainen, Destia Ab, tfn 040 661 5903

Tillsynskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961


Regional information