Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Yrkesbarometern: Bristen på arbetskraft har ökat - stor regional variation inom olika yrkesgrupper

Den färskaste yrkesbarometern visar att antalet yrken inom vilka det rådet brist på arbetskraft har ökat sedan våren och förra året. Överutbudet på arbetskraft har samtidigt minskat. När det gäller bristen på arbetskraft och överutbudet på arbetskraft syns stora regional variationer inom olika yrkesgrupper.

På riksnivån klassificerades i augusti-september 32 yrken som sådana yrken inom vilka det råder brist på arbetskraft. Vissa yrken inom social- och hälsovården samt byggnadssektorn toppar fortfarande listan över bristyrken.

Enligt bedömningen förekom det nu överutbud endast inom 42 yrken, medan överutbud hade ett år tidigare förekommit inom cirka 60 yrken. Alltför många arbetssökande finns det endast inom yrkesgruppen kontorssekreterare. Överutbudet är näst störst inom grupperna sekreterare för ledningen och avdelningssekreterare, medan inredningsplanerare är en ny yrkeskategori på topp 15-listan.

Uppgifterna ovan baserar sig på den bedömning av hur efterfrågan och utbudet inom cirka 200 yrken möts inom den närmaste framtiden som arbets- och näringsministeriet gjort i augusti-september.

Läs mera:


Regional information