Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Yrkesbarometern: Nya yrken kommer att ha brist på arbetskraft

Enligt den senaste yrkesbarometern håller överutbudet av arbetskraft på att minska. Däremot har allt fler yrken brist på arbetskraft. Brist på arbetskraft kan observeras speciellt inom hälso- och socialsektorn samt i ökande grad i byggbranschen. Det finns brist på arbetskraft i synnerhet inom hälso- och socialsektorn, som utgör ungefär hälften av alla yrken med arbetskraftsbrist. Nu råder det störst brist på logopeder. Inom hälso- och socialsektorn håller dessutom bristen på hemvårdare bli vanligare.

Det finns mest överutbud på kontorssekreterare. Nya yrken på top 15-listan över yrken med överutbud är försäljare och fotografer.

Även inom andra branscher håller arbetsmarknaden för vissa yrken på att förändras tydligt. Efterfrågan på arbetskraft ökar tydligt i vissa yrken inom industrisektorn, såsom svetsare och verkstadsmekaniker. Således förväntas det att bristen på arbetskraft blir vanligare också i dessa yrken.

Uppgifterna baserar sig på en bedömning som gjordes vid arbets- och näringsbyråerna i februari–mars 2017 om hur efterfrågan och utbud möts inom den närmaste framtiden i cirka 200 yrken.

Läs mera:

Yrkesbarometern: Nya yrken kommer att ha brist på arbetskraft  (Arbets- och näringsministeriets meddelande 29.3.2017, tem.fi)

Yrkesbarometern (www.ammattibarometri.fi, på finska)


Regional information