Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av brist på arbetskraft har stigit till den nivå som föregick coronaviruset

Antalet yrken med brist på arbetskraft har stigit till samma nivå som före coronatiden och yrkena inom social- och hälsovården ligger fortfarande i topp på listan. Bland dem som lider av brist på arbetskraft har nya yrken inom restaurang- och byggbranschen dykt upp. Antalet yrken med överutbud av arbetskraft har bara minskat svagt.

Yrken med överutbud på arbetskraft visar bara på en svag minskning

Topp 15-listan över yrken med överutbud av arbetskraft har inte förändrats mycket. Överutbud av arbetskraft finns fortfarande bl.a. i fråga om kontorssekreterare.

Det finns rikligt med överutbud på arbetskraft inom kreativt arbete och kulturyrken. Dessutom finns det tillgång till fler arbetssökande än arbetsplatser inom s.k. traditionella yrken, vars minskande efterfrågan har påverkats av förändringar i näringsstrukturen. Till dessa yrken hör bl.a. skräddare, körsnär, ateljésömmerska och prepressoperatör.

Läs mer

Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av brist på arbetskraft har stigit till den nivå som föregick coronaviruset (5.4.2022, tem.fi)