Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Yrkesbarometern: Brist på läkare och arbetsledare, överutbud på sekreterare

Enligt yrkesbarometern ser det ut som om ökningen av överutbudet på arbetskraft planar ut. Av de något över 200 yrken som analyserades, uppskattades i oktober 61 vara yrken med överutbud på arbetskraft. I mars fanns det 70 yrken med överutbud. Överutbud fanns på sekreterare, skräddare, möbelsnickare och grafiker. 

Det förekommer fortfarande klart mest brist på arbetskraft inom hälso- och socialsektorn. Även inom byggverksamheten blir bristen på arbetskraft vanligare. Enligt bedömningen fanns det 15 yrken med brist på arbetskraft. Antalet yrken med arbetskraftsbrist har ökat, men å andra sidan finns på listan inte längre några yrken där det råder stor brist på arbetssökande.

Uppgifterna framgår av yrkesbarometern, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 27 september 2016. Uppgifterna baserar sig på en bedömning som arbets- och näringsbyråerna gjorde i september–oktober.

Läs mera:


Regional information