Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Yrkesbarometer 3/2013 har publicerats (ELY-centralen i Österbotten)

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Bedömningarna sträcker sig över den närmaste framtiden, dvs. ett halvt år framåt från bedömningstidpunkten. Bedömningarna i yrkesbarometrarna grundar sig på arbets- och näringsbyråns sakkunskap om den lokala arbetsmarknaden.

Barometern görs tre gånger om året (januari, maj och september) på alla ELY-centralers områden. Uppgifterna i yrkesbarometern kan utnyttjas t.ex. inom arbetsförmedling, yrkesvägledning, informationstjänst, planering av yrkesutbildning och utarbetande av arbetsmarknadsprognoser.

Bekanta er med årets tredje yrkesbarometer här.


Regional information