Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Förnybar energi ger nytt lyft för den regionala ekonomin

Branschen för förnybar energi fortsätter växa år 2015. Viktiga nya investeringsbeslut har fattats eller ska fattas inom branschen. Medtanke på framtiden är de viktigaste en avsevärd kapacitetsökning för vindkraftsproduktionen samt investeringsbeslut om flerbränsleanläggningar och bioproduktfabriker som baserar sig på användning av träråvaror. Dessa bedömningar ingår i branschrapporten för förnybar energi, som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst publicerade i Salo den 2 december 2014.

80 procent av produktionen av förnybar energi härstammar från träråvara. I fortsättningen är målet att i avsevärd grad också öka sådan energiproduktion som baserar sig på andra produktionsformer, i synnerhet vindkraft och solenergi. För solenergins del förbättras utsikterna hela tiden och nya investeringsprojekt inleds i snabb takt i och med att tekniken sjunker i pris.

Läs mera:


Regional information