Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Försiktiga tillväxtförväntningar i regionerna

Ekonomin och sysselsättningen har utvecklats svagt i de flesta regioner. Inom det närmaste halvåret är ingen större återhämtning i sikte, men i de bedömningar som sträcker sig ett år framåt kan redan konstateras en försiktig optimism. Dessa uppgifter ingår i rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna våren 2014 och rapporten om landskapens konjunkturutveckling 2012−2014, som publicerades i Åbo den 17 mars 2014.

Enligt rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna är näringslivets situation endast i fem ekonomiska regioner just nu bättre än för ett år sedan. Inom ekonomin kan märkas en positiv utveckling i Nystadsregionen, där man utöver de arbetstillfällen som uppstått under den senaste tiden dessutom kommer att få hundratals nya arbetstillfällen tack vare bilfabriken. I en bättre riktning går man också bl.a. i Joensuuregionen, Kotka-Fredrikshamnsregionen och i Pielinen-Karelen.

Läs mera:


Regional information